Lese avis

Dette er en aktivitet som er godt innarbeidet på de fleste sykehjem, men det er ikke alltid vi er så bevisste på hvem som er med og om alle har utbytte av høytlesingen. Er de interessert i avisen? Er alle interessert i samme avis og samme type nyheter? Derfor er det viktig med kartlegging.

Lag en koselig samlingsstund, tenn lys og les fra dagens avis. Diskuter gjerne innholdet underveis. Sørg for å plassere dere så alle kan høre hva som blir sagt på en uforstyrret plass.

Det er en god idé å se avisen igjennom før du leser høyt. Prioriter 3-4 historier og gå dypere inn i dem. Det fungerer som regel ikke bra å lese avisen fra a til å. Gi plass til å kommentere nyhetene, og det kan være en fin stund til å skape debatt.  Været, lokale nyheter, større verdensbegivenheter, dagens tv og eventuelle spørsmål / quiz, vitser eller dagens ord. Prøv å veksle mellom «alvorlige» nyheter og mere «koselige» nyheter (- det ikke alltid er lett å finne)

For noen kan det være godt å få ene-lesing av avisen. Dette kan for eksempel ivaretas av en frivillig som kommer faste dager. Tenk på den følelsen det gir denne personen. – Noen som leser bare for meg…

Utstyr: Avis, uforstyrret plass