Hagearbeid

Hjertet slår i en annen takt. Vinden gjør at man føler temperaturforskjeller. Man kan se hvordan hagen forandrer seg gjennom årstidene. Å få være ute gjør at man føler seg levende og kan få en følelse av velvære. I sansehagen er øyeblikksopplevelser vesentlige. Individets opplevelse av sin omverden eller kanskje en opplevelse i sammen med en pleier. Aktivitetene i hagen tilrettelegges med rekreasjon eller aktivisering utifra dagsformen til beboeren

Hagen kan også være med på å skape et annet forhold mellom beboerne seg imellom, men også mellom pleiepersonalet og beboeren. Man får mulighet til å prate og fokusere om noe annet enn sykdommen. I mange tilfeller kan man også forbygge urolig oppførsel hos beboeren uten bruk av medikamenter.

Når miljøet tilpasses den demente kan beboeren oppleve økt velvære gjennom å mestre omgivelsene. Mange demente får svekket korttidshukommelse og har derfor vanskeligheter med å takle hverdagen. Ting som var en selvfølge tidligere kan virke uforståelig og vanskelige. Følelsen av å mestre er vesentlig når beboeren føler seg utilstrekkelig og forvirret. Da kan sansestimulering i hagen være med på å vekke til live gamle minner fra tidligere i livet eller til og med tilbake til barndommen slik at omgivelsene kjennes kjente og trygge.

Det finnes ingen eksakt mal for hvordan en sansehage skal utformes. Det er viktig at hele hagen er gjennomtenkt i forhold til beboerne. For å tilpasse hagen slik at den skal virke kjent og inneholde kjente elementer må personalet kjenne beboerne og lokalhistorien. Kjente elementer som en hesje, båt, varde, flaggstang, et vann eller lignende kan være med på å skape et trygt og gjenkjennelig miljø.
Hage for helse, hageselskapet.no

Er det hageinteresserte ansatte på sykehjemmet tar de hageinteresserte beboere med ut og stelle i bed og blomster. Man kan lage kasser eller mindre bed så det blir mer overkommelig. Lag de gjerne så høye at beboeren slipper å bøye seg ned. Da er det også mulig for rullestolbrukere å komme til å luke. Man kan så salat, sukkererter og reddik eller plante jordbær, urter og grønnsaker. Det er spennende å følge vekst når man selv har vært med å så, og smaken av selvdyrket jordbær er uovertruffen!

Finnes det bærbusker kan det være en trivelig aktivitet å plukke og rense bærene og lage syltetøy.  Hagen kan benyttes hele året. På kalde vinterdager kan man tenne bål og steke pølser eller koke kaffe. Det å følge årets gang i hagen fra den første vårsol får spirene i jorden til å gro til bladene falder i høstblesten. Å forme en snøball på vinteren mens man gleder seg til lyse sommerkvelder.