Velkommen til Aktivitetsdosettens medlemssider

Logg inn for å fortsette

Aktivoteket gir konkrete verktøy til aktivisering av mennesker med omsorgsbehov.
Det kan være beboere på sykehjem, brukere på dagsenter, hjemmeboende med demens eller personer med utviklingshemming på institusjon. Kort sagt alle som har behov for hjelp til å tilrettelegge for meningsfullt innhold i hverdagen, gjøre ting man mestrer og skape gode øyeblikk.

Vi tilbyr kvalitetsprodukter som er nøye utvalgt til å styrke og opprettholde fysisk funksjon, sosiale relasjoner og kognitive ferdigheter.

Medlemsinnlogging

Lost your password?