Lytte til musikk

Livet slutter når foten stopper å slå med på takten!

Den danske musiker og atomfysiker Peter Bastian ser musikken som et bevissthetsfenomen, og i sin bok ”Ind i musikken” skriver han at musikken ikke bare gir oss mulighet for å konfrontere følelser, men også skaper følelser i oss så vi direkte opplever dem i oss selv.

Musikken kan brukes som  redskap til å danse, synge, ha som bakgrunnsteppe når vi holder på med forskjellige ting. Den kan også gå dypt og ryste oss i vår grunnvoll. Men du må ha rett musikk til rett tidspunkt.

Vi er svært forskjellige i musikkoppfattelser og smak. Man kan ikke se på folk hvilken type musikk de liker, og det er nok dessverre en tendens til at vi tror alle eldre liker samme type musikk. En måte å bruke musikk bevisst er metodisk bruk av musikk,. Det er metode utviklet av legen Audun Myskja. Ved å bruke Myskjas preferanse cd med 65 ulike musikksnutter kartlegges hver enkelt beboer og man lager tilpassede cd-er med beboerens favorittmusikk. Med trening kan man også kartlegge beboere med lite eller intet språk. Ved å observere kroppsspråket nøye og se på pusten, mimikken og muskelspenninger får man mye informasjon. Å bruke pårørende og venner kan også være en god ide til å få kartlagt musikkhistorien til den enkelte.

Man må bygge opp et godt musikkbibliotek, og hver cd bør vare fra 30 til 40 minutter. Husk å skrive navn på hvem cd-en tilhører. Musikken spilles på rommet eller med høretelefoner hvis man må være i fellesstuen. Man kan også bruke en lyttepute (pute med høretelefoner) som mange foretrekker. Den kan både brukes i stol og i seng. For å oppnå effekt av musikk som medisin må den tilpassede musikk spilles to ganger i uken, gjerne flere. Det er viktig å observere om man får den ønskede effekt. Er det en urolig beboer kan musikken med fordel spilles oftere.

I fellesstuen bør det være et rikt utvalg i musikk, og man må være bevist på hvordan man bruker musikken. Akkurat som med tv kan musikken også lett oppfattes som bråk hvis den ikke brukes bevisst. Når man har kartlagt beboerne kan man lage cd-er med blandingsmusikk som passer avdelingen.

Bruk Spotify eller andre streamingtjenester og finn eller lag selv spillelister som er tilpasset den enkelte beboer eller forskjellige sjangre.

Les mer i bøkene ”Den siste song” og ”Den musiske medisin” av Audun Myskja.

Utstyr: tilpassede cd-er, god cd-spiller, høretelefoner/lyttepute

Relaterte tips & idéer