Å være sosial

Når du er i gang med kartlegging vil du i løpet av samtalen finne ut om beboeren har / har hatt et stort nettverk rundt seg. Stor famille? Mange venner? Foreningsliv? Likt å ha mange folk rundt seg og være i store forsamlinger? Eller mer er typen som trivdes i eget selskap? Og hvordan er det nå? Dårlig hørsel kan gjøre at det blir lite utbytte av store tilstelninger. Ønsket om trygghet gjør det kan føles tryggest å sitte i stuen? Prøv å finne ut hvilke ønsker og behov beboeren har. Og at det ikke er enten eller!

Det er en tendens til å lage mange felles møteplasser på sykehjem. Vi vil helst at alle er med i stuen, og mange beboere føler seg trygge da. Men for noen kan en veksling også være å anbefale. En beboer sa engang: – Jeg har jo mest vært for meg selv de siste årene etter konen døde.

Jeg er ikke vant med all den ”tatlingen”. Er det ikke greit at jeg får være litt på rommet mitt på ettermiddagen og hvile hodet i mitt eget selskap? Finn ut hva beboeren trives best med, og ta hensyn til det når aktivitetsdosetten lages. Små samlinger eller større tilstelninger. Respekter om beboeren ønsker tid for seg selv.

Liker beboeren å ha barn rundt seg?

Møter mellom skoleelever og beboere er ofte vellykket. Samarbeid med barnehage og kulturskolen er også en mulighet. Ta kontakt med institusjoner i nærmiljøet og diskuter mulige samarbeidsformer. Bestem på forhånd hva formålet skal være, og hvordan dette kan organiseres.

Der er flere måter å møtes på. Ungene kan trekkes med inn i de fleste aktiviteter fra interesselisten og brukes som gode ressurser. De kan være med å gå tur, spille bingo, bake, trimme, male eller delta på sangstund.

Det er viktig at barna får komme mer enn en gang. Det første besøket kan være litt overveldende hvis de ikke har vært på et sykehjem før. Kommer samme gruppe over tid, blir man kjent og knytter bånd. Er møtet med sykehjemmet og avdelingen spennende kan det kanskje være med på å rekruttere fremtidig helsepersonell!

Er det mulig å dra inn frivillige? 

Frivillig arbeid kan kort og godt bety ”ubetalt innsats og er et positivt og utfyllende tilskudd til det personalet gjør” (Øyane sykehjem). Får man inn frivillige er det viktig å ta godt vare på dem. Sørg for de blir budt velkommen hver gang de kommer, og ha klare oppgaver til hva de skal gjøre. Det kan være en fantastisk ressurs å ha frivillige, og for den frivillige kan gleden av å hjelpe andre være en stor belønning.