Teater og konsert

Noen av beboerne har vært vant med å gå på konserter og teaterforestillinger hele livet. Det går an med litt kreativ løsning å fortsette. Kanskje kan pårørende eller frivillige hjelpe til med dette.

Ellers blir det ofte arrangert konserter på de fleste sykehjem. Noen konserter koster mye, andre er gratis, men felles er at det er mange folk samlet og ofte høyt volum. Hvordan sikrer vi at alle tilskuerne vil være der? Og har et utbytte av det? Bruk interesselisten aktivt!

De beste artister er de som kommuniserer med publikum. Hvor lytterne blir gjort aktive! Enten i direkte dialog  eller på annen måte. Gjettekonkurranser, syng med, nynn med, ønskekonsert er også bra.

Lag en revygruppe! På en studietur til Danmark så vi en revygruppe øve. Det var en gammel varietéskuespiller som var primus motor og kom med forslag til små skuespill. En medarbeider ble valgt til instruktør, og de 6-7 medlemmene presenterte en ny revy hvert år til stor begeistring for de andre beboerne på senteret.

Det går også an å lage et kor. Her kan både beboere, personal, frivillige og andre være med. Igjen gjelder det at man må ha en ildsjel som brenner for oppgaven!